Upp

Ny GPS-teknik mäter havsnivån på millimetern

Ny teknik utvecklad på Chalmers gör det möjligt att mäta havsnivån med millimeternoggrannhet. Instrumentet kallas för en GNSS-mareograf (Global Navigation Satellite System), som använder sig av radiosignaler från navigationssystem via satellit för att hålla nära koll på världens hav.

Redskapet är utvecklat av Johan Löfgren och Rüdiger Haas från Chalmers Institution för rymd- och geovetenskap. Tekniken fungerar genom att utnyttja de radiosignaler som navigationssatelliter redan använder sig av. Instrumentet analyserar de signaler som går direkt till satelliten parallellt med de signaler som reflekteras i vattenytan, och kan därmed räkna ut den exakta vattennivån. För att göra detta använder den sig av två antenner som har kapaciteten att mäta upp till 20 gånger i sekunden.

Förutom att bara mäta havsnivån så kan instrumentet också skilja på olika orsaker till vattennivåns förändring – oavsett  det gäller tidvattensförändringar eller variationer i vädret.  Den klarar också av att mäta förändringar i marknivå relativt till jordens centrum.

– Den nya stationen kommer att ingå i ett observationsnät av liknande stationer längs med Sveriges kust som ska bevaka till och med millimeterstora förändringar i vattenståndet under lång tid framöver, säger Gunnar Elgered, professor vid Institutionen för rymd- och geovetenskap vid Chalmers till Elektroniktidningen.

Den vanliga GPS-tekniken som idag används av Idrottsbudet i Uppsala är standard i nästan all dagens teknik. För företaget är positionssystemet livsviktig och skulle ha det svårt att klara sig utan den. Det är ännu osäkert om man kommer att hitta ett kommersiellt användningsområde för den nya tekniken eller ej. Men Logistikbranschen kommer med stor sannolikhet att dra nytta av dess precision.

Källa: GPS håller koll på havsytan