Upp

Michael Green – Varför vi borde bygga skyskrapor i trä

“Precis som snöflingor är inga två bitar av trä likadana någonstans på jorden,” säger arkitekten Mikael Green i videon nedan. Han föreslår att vi ska lägga stål och betong[1] bakom oss till förmån för materialet trä, och genom detta finna lösningar till världens boendekris och samtidigt hjälpa miljön. I sitt tal lägger han fram sin tes för hur man designar och bygger världens högsta byggnader med ett av naturens äldsta material.

Han presenterar ny teknik och hur uppförandet av en byggnad kan se ut, samt lösningar på problem som till exempel hur brandfaran som man normalt associerar till materialet kan minskas till att vara precis lika säker som en byggnad i betong. 

Den Amerikanska arkitektur och ingenjörsfirman SOM har även presenterat ett förslag på en 30-vånings skyskrapa byggd i trä.

“Höga byggnader innebär en unik utmaning för hållbarhetsrörelsen, eftersom de erbjuder både positiva och negativa miljökonsekvenser. Bland de positiva konsekvenserna är att de minskar städers utbreddning, ökar  användandet av alternativa transportmedel och tillåter effektiv energiananvändning inom dess distrikt. Dessa fördelar skapas på bekostnad av de ökade koldioxidutsläppen som krävs för att producera materialen man använder för att konstruera byggnaden. En hög byggnads sammanlagda kolspår är betydligt högre jämfört med lägre byggnade, utslaget per kvadratmeter. Detta på grund av att strukturen oftast är ansvarig för majoriteten av en byggnads kolspår och en hög byggnad behöver långt mycket mer struktur för att kunna stödja sin höjd. Strukturella system som minskar miljökostnaden för höga byggnader tillåter de positiva miljöaspekterna av höga byggnader få större inverkan.”

För mer information om höghusbyggande i trä, se Michael Green’s inlägg på TED’s blogg, där han i en serie bilder ytterligare förklarar och motiverar sitt initiativ.

1. Cement och betong institutet