Upp

E.ON i framkant för hållbar energiproduktion i Sverige

E.ON annonserade nyligen ett samarbetar med Ragn-Sells med fokus på hållbar energiproduktion. Samarbetet inleds med målet att förse Stockholmsregionen med utökad och mer hållbar fjärrvärmeproduktion.

Strax innan detta gick de ut med sitt deltagande i EU's forsknings- och utvecklingsprojekt Future Internet Smart Utility Services (Finesce),  ämnat att utveckla smarta energiapplikationer. Speciellt för en mer effektiv energianvändning i bostäder och kommersiella fastigheter.

Bland 20 deltagande företag och organisationer, som representerar bland annat avancerad informationskommunikation, energi, forskning och utveckling samt universitet, är E.ON det enda med Svensk bakgrund. De är dessutom bokade att agera värd till ett Innovationsevent , där urvalet av ytterligare partners ska hittas och väljas ut.

Dessa ambitiösa och lovande affärer och prestigefyllda uppdrag är dock föga förvånande med tanke på den positiva uppmärksamheten E.ON nyligen mottagit kring sitt arbete inom hållbar utveckling. Särskilt för dess arbete i Västra Hamnen, för vilket de utmärkts med Malmö Stads Stadsbyggnadspris "Gröna Lansen".

Samma arbete uppmärksammades dessutom i ett reportage på BBC under namnet "From wasteland to eco-district".

Detta som en del i deras pågående serie "Smart Cities, Better planning, design and architecture for our burgeoning urban spaces," som redogör för framgångsrika projekt inom smart design, stadsplanering och hållbar utveckling.

Det kan vara bra att hålla ett noggrant öga på E.ON's projekt för framtiden inom smarta och innovativa energi- och hållbarhetslösningar.

För mer information, besök deras hemsida på http://www.hallbarheten.eon.se/ och besök också http://www.lantzmetall.se/ gällande andra miljöaspekter som exempelvis återvinning.