Upp

1000 villor skulle kunna värmas upp med energiöverskottet från KTH Campus nya energibesparingsprojekt

Akademiska Hus har påbörjat ett omfattande energibesparingsprojekt på KTH Campus. Mer än 30 miljoner kronor läggs på en värmepumpsanläggning som ska producera energi till området, och därmed bespara KTH från att köpa in lika mycket energi i framtiden. 

2011 genomfördes en energiutredning och det är denna som ligger till grund för den nya storsatsningen. Utredningen visade att KTH Campus skulle kunna spara energi och pengar genom att installera just värmepumpar samt koppla samman områdets kylnät. Värmepumpsanläggningen kommer från och med oktober 2014 producera värme och kyla på egen hand till en billigare peng än den som i dagsläget köps in. Akademiska Hus kommer att få fortsätta att tvingas köpa in en viss mängd energi men den totala externa energivolymen kommer att reduceras med cirka 25 procent, en enhet som för KTH Campus motsvaras av 23 700 MWh. Energi som kan värma upp 1000 villor.

För att driva värmepumparna krävs el och denna kommer sannolikt att produceras på ett miljövänligt sätt vi en solcellsdriven laddningsstation. På detta sätt minskar även det årliga koldioxidutsläppet på området med 40 %, vilket motsvarar 840 ton koldioxid.

Förutsättningar för olika byggnader är otaliga och därför är eldningsolja fortfarande ett alternativ. Idag finns det många miljövänliga alternativ och för stora företag är det ofta en enkel lösning. Företaget NBOljor tycker sig se en ljus framtid inom forskningen även i detta området. Läs mer på deras hemsida: http://www.nboljor.se/